Интересувате ли се от работоспособност? - Имате ли млад човек у дома, който трябва да развие уменията си за намиране на работа? - търсене на онлайн възможности за подобряване на вашето професионално развитие? - Искате да проучите нови пътища за подобряване на възможностите си за намиране на работа? - Имате ли бизнес идея? - Искате ли да се присъедините към международен проект като стажант? - Необходимо ли е да разширите професионалния си опит?

Download our Employability A-Z Booklet and Start Your International Skills Journey with the YES Passport

 

Първата стъпка

Get your YES Passport

The Next steps

Finished with the A-Z?

Want to go further and make yourself more marketable?

We have the AA-AZ

Skill up -change your life

Partners